Tiếng Hoa Tiệm Cắt Tóc Tiếng Trung Là Gì, Từ Vựng Tiếng Trung Chủ Đề Cắt Tóc

Bạn mong mỏi đến tiệm giảm tóc của fan Trung Quốc để làm tóc, cắt tóc, gội đầu? Hoặc chúng ta có khách hàng là người trung quốc muốn đến cắt tóc, gội đầu. Vậy bạn tiếp xúc tiếng Trung cùng với họ như thế nào? dưới đây shop chúng tôi cung cấp không thiếu thốn từ vựng, chủng loại câu, hội thoại liên quan tới vấn đề bạn đi làm tóc trên tiệm cắt tóc.

Bạn đang xem: Cắt tóc tiếng trung là gì


Từ vựng tiếng Trung khi giảm tóc

1.美发厅 /Měifàtīng/ Hiệu giảm tóc làm cho đầu

2.理发店 /Lǐfǎdiàn/: Hiệu giảm tóc

3.修面人 /Xiūmiànrén/ thợ cạo

4.理发业 /Lǐfàyè/ Nghề cắt tóc

5.发式师 /Fàshìsh/ī người thiết kế tóc

6.理发师 /Lǐfàshī/ thợ giảm tóc

7.秀发 /Xiùfà/ mái tóc đẹp

8.发式 /Fàshì/ hình trạng tóc

9.马尾辫发型 /Mǎwěibiàn faxing/ vẻ bên ngoài tóc đuôi ngựa平顶头发式 /Píngdǐng tóufàshì/ hình trạng tóc cụp cua, đẳng cấp tóc giảm sát

10.修剪、剪发 /Xiūjiǎn, jiǎnfà/: giảm sửa, tỉa

11.使)剪成刘海式(Shǐ) /jiǎnchéng liúhǎishì/: cắt tóc mái

12.蓬乱的头发 /Péngluàn de tóufà/: Đầu tóc rối bù

13.秃顶 /Tūdǐng/ Hói đỉnh đầu

14.面部按摩 /Miànbù ànmó/ mát xa Mặt分缝 /Fēnfèng/ Rẽ ngôi

15.边分缝 /Biānfēnfèng/ rẽ ngôi bên

16.中分缝 /Zhōngfēnfèng/ rẽ ngôi giữa

17.把头发削薄 /Bǎ tóufà xiāo báo/ tỉa thưa tóc, tỉa mỏng tanh tóc

18.头发 /Tóufà/ tóc

19.白发 /Báifà/ tóc bạc

20.刘海儿 /Liúhǎir/ tóc mái

21.粗发 /Cūfà/ tóc dày, tóc tua to

22.乌亮的头发 /Wūliàng de tóufà/ tóc black nhánh

23.马尾辫 /Mǎwěibiàn/ tóc đuôi ngựa

24.假发 /Jiǎfà/ tóc giả

25.女子小束假发 /Nǚzǐ xiǎoshù jiǎfà/ tóc trả chùm của nữ

26.毛线制的假发 /Máoxiàn zhì de jiǎfà/ tóc mang làm bằng sợi len

27.鬓脚 /Bìnjiǎo/ tóc mai

28.细发 /Xìfà/ tóc mảnh, tóc mềm

29.垂发 /Chuífà/ tóc thề

30.稀疏的头发 /Xīshū de tóufà/ tóc thưa

31.剃须皂 /Tìxūzào/ xà phòng cạo râu

32.喷胶 /Pēnjiāo/ phun gôm, keo

33.修面刷 /Xiūmiànshuā/ bàn chải cạo râu

34.发刷 /Fǎshuā/ bàn chải phủi tóc

35.顶髻 /Dǐngjì/ búi tóc trên đỉnh đầu

36.圆发髻 /Yuánfàjì/ búi tóc tròn (búi to)

37.辫子 /Biànzi/ cái bím tóc

38.发夹 /Fǎjiā/ cái kẹp tóc

40.理发工具 /Lǐfà gōngjù/: cơ chế cắt tóc

41.理发推子 /Lǐfà tuīzi/: mẫu tông đơ

42.剪刀 /Jiǎndāo/ Kéo

43.削发剪 /Xiāofàjiǎn/ Kéo tỉa tóc

44.梳子 /Shūzi/ Lược

45.细齿梳 /Xìchǐshū/ Lược răng nhỏ

46.镜子 /Jìngzi/ Gương

47.发蜡 /Fàlà/ sáp chải tóc

48.发网 /Fàwǎng/ Mạng trùm tóc

49.吹风机 /Chuīfēngjī/ sản phẩm sấy tóc

50.头发的一簇 /Tóufà de yī cù/ mớ tóc, Lọn tóc

51.一束头发 /Yī shù tóufà/ Một lọn tóc

52.修面 /Xiūmiàn/: Cạo mặt

53.修胡子 /Xiūhúzi/: Cạo râu

54.长胡子 /Cháng húzi/ Râu dài

55.山羊胡子 /Shānyáng húzi/ Râu dê

56.络腮胡子 /Luòsāi húzi/ râu Quai nón

57.大胡子 /Dà húzi/ Râu rậu

58.八字须 /Bāzìxū/ Râu trê, râu chữ bát, ria nhỏ kiến

59.连鬓胡子 /Liánbìn húzi/ Râu xồm

60.髯 /Rán/ Râu, râu ở phía 2 bên mang tai

61.髭 /Zī/ ria mép

62.理发 /Lǐfà/: cắt tóc

63.头发剪到齐根 /Tóufà jiǎn dào qígēn/: giảm tóc liền kề tới chân tóc

64.梳理 /Shūlǐ/: Chải tóc

65.剃刀 /Tìdāo/: Dao cạo

66.电动剃刀 /Diàndòng tìdāo/: Dao cạo râu điện

67.剃须膏 /Tìxūgāo/ Kem cạo râu

68.剃须香液 /Tìxū xiāngy/è Nước thơm cạo râu

Từ vựng giờ đồng hồ Trung lúc gội đầu

1.洗发剂、洗发液 /Xǐfàjì, xǐfàyè/ :Dầu gội đầu

2.焗油膏 /Júyóugāo/: Dầu hấp

3.卷发液 /Juǎnfàyè/: Dầu uốn tóc

4.护发素 /Hùfàsù/: Dầu xả

5.发油 /Fàyóu/: Dầu chải tóc

6.洗发 /Xǐfà/: Gội đầu

7.油洗 /Yóuxǐ/: Gội đầu bởi dầu gội

8.干洗 /Gānxǐ/: Gội khô

9.喷发定形剂 /Pēnfà dìngxíngjì/ Keo, mouse, gel

10.大包头 /Dàbāotóu/ Khăn trùm đầu lớn

11.吹风 /Chuīfēng/ sấy

12.水烫 /Shuǐtàng/ sấy tóc ướt

13.卷发钳 /Juǎnfàqián/ loại kẹp uốn nắn tóc

Từ vựng tiếng Trung khi làm tóc

1.卷发器、卷发杠子 /Juǎnfàqì, juǎnfà gàngzi/: lao lý uốn tóc

2.辫梢 /Biànshāo/: Đuôi sam

3.发行轮廓 /Fāxíng lúnkuò/: Đường viền tóc

4.卷发垫纸 /Juǎnfà diànzhǐ/: Giấy uốn nắn tóc

5.发型啫哩、发胶 /Fǎxíng zélǐ, fàjiāo/: gel chế tác kiểu tóc

6.波浪式发型 /Bōlàngshì fàxíng/ giao diện tóc lượn sóng

7.平直式发型 /Píngzhíshì fàxíng/ hình dạng tóc thẳng

8.水烫波浪式 /Shuǐtàng bōlàngshì/ hình dạng tóc uốn ướt

9.花冠发式 /Huāguàn fàshì/ hình dạng tóc vòng hoa nhóm đầu

10.高卷式发型 /Gāojuǎnshì faxing/ kiểu dáng tóc xoăn cao

11.鬈毛狗式发型 /Quánmáogǒushì faxing/ mẫu mã tóc xù

12.头发鬈曲的人 /Tóufà cửa hàng qū de rén/ người tóc xoăn

13.局部染发 /Júbù rǎnfà/ Nhuộm một phần tóc

14.染发 /Rǎnfà/ Nhuộm tóc

15.美发剂 /Měifàjì/ thuốc làm đẹp tóc

16.生发剂 /Shēngfàjì/ thuốc mọc tóc

17.染发剂 /Rǎnfàjì/ thuốc nhuộm tóc

18.前额卷发 /Qián’é juǎnfà/ tóc quăn queo trước trán

19.鬈发 /Quánfà/ tóc xoăn

20.螺旋式卷发 /Luóxuánshì juǎnfà/ tóc xoăn theo kiểu xoắn ốc

21.烫发 /Tàngfà/ uốn tóc

22.化学烫发 /Huàxué tàngfà/ uốn nắn tóc bởi thuốc

23.冷烫 /Lěngtàng/ uốn tóc nguội (không sử dụng điện)

Mẫu câu tiếp xúc tại tiệm cắt tóc

就像上次那样剪。Jiù xiàng shàng cì nàyàng jiǎn.Cứ cắt như lần trước.
只是为我截断了它。Zhǐshì wèi wǒ jiéduànle tā.Chỉ đề nghị cắt ngắn nó mang lại tôi.
切我更好。Qiè wǒ gèng hǎo.Cắt mang đến tôi đẹp nhất hơn.
对我来说两边都更短。Duì wǒ lái shuō liǎngbiān dōu gèng duǎn.Cắt ngắn lại hơn cả phía hai bên cho tôi.
给我一击。Gěi wǒ yī jī.Cho tôi một đòn.
我只是把它剪掉了。Wǒ zhǐshì bǎ tā jiǎn diàole.Tôi chỉ cần cắt nó đi.
请修剪我的头发。Qǐng xiūjiǎn wǒ de tóufǎ.Làm ơn tỉa tóc đến tôi.
稍微修一下头发。Shāowéi xiū yīxià tou fā.Chỉ sửa tóc một chút.
我的头发在左边分开。Wǒ de tóufǎ zài zuǒbiān fēnkāi.Tóc của mình được chia bên trái.
我的头发需要居中。Wǒ de tóufǎ xūyào jūzhōng.Tóc của tôi cần được được căn giữa.
我的头发长得太长了。Wǒ de tóufǎ zhǎng dé tài zhǎngle.Tóc tôi mọc lâu năm quá.
我想剪一个小平头。Wǒ xiǎng jiǎn yīgè xiǎo píngtóu.Tôi hy vọng cắt một chiếc đầu phẳng nhỏ.
不要剪得太短。Bùyào jiǎn dé tài duǎn.Đừng giảm nó quá ngắn.
只需要一点点练习。Zhǐ xūyào yīdiǎndiǎn liànxí.Chỉ cần một chút luyện tập.
稍微修剪一下边。Shāowéi xiūjiǎn yīxià bian.Chỉ cần tỉa bớt 2 bên một chút.
再给我一个发型。Zài gěi wǒ yīgè fǎxíng.Tạo cho tôi một đẳng cấp tóc khác.
在耳朵周围剪个头发。Zài ěrduǒ zhōuwéi jiǎn gè tóufǎ.Hãy cắt tóc xung quanh tai của bạn.
我想要鬓角。Wǒ xiǎng yào bìnjiǎo.Tôi mong muốn để tóc mai.
看看我的头发。Kàn kàn wǒ de tóufǎ.Nhìn vào mái tóc của tôi.
我想让头发的前部有弹性。Wǒ xiǎng ràng tóufǎ de qián bù yǒu tánxìng.Tôi muốn tạo nên phần tóc phía đằng trước bồng bềnh.
你能把前面的头发剪短一点吗?Nǐ néng bǎ qiánmiàn de tóufǎ jiǎn duǎn yīdiǎn ma?Bạn hoàn toàn có thể cắt bớt phần tóc phía trước một chút được không?
你能把后面的头发剪短一点吗?Nǐ néng bǎ hòumiàn de tóufǎ jiǎn duǎn yīdiǎn ma?Bạn hoàn toàn có thể cắt sút phần tóc phía sau một ít được không?
你能把两边剪得再多一点吗?Nǐ néng bǎ liǎngbiān jiǎn dé zài duō yī diǎn ma?Bạn có thể cắt bớt phần tóc nhì bên nhiều hơn thế một chút được không?
你想剪头发吗?Nǐ xiǎng jiǎn tóufǎ ma?Bạn có muốn cắt tóc của chính mình không?
请稍等片刻。Qǐng shāo děng piànkè.Xin vui mắt chờ trong giây lát.
轮到你了。Lún dào nǐle.Đến lượt bạn.
请先洗头好吗?Qǐng xiān xǐ tóu hǎo ma?Bạn có vui lòng gội đầu trước không?
洗发水?Xǐ fǎ shuǐ?Dầu gội đầu?
头发长了很多。Tóufǎ zhǎngle hěnduō.Lông mọc nhiều.
我怎么给你剪?Wǒ zěnme gěi nǐ jiǎn?Làm nỗ lực nào tôi rất có thể cắt nó cho bạn?
你想剪多少头发?Nǐ xiǎng jiǎn duōshǎo tóufǎ?Bạn muốn cắt tóc bao nhiêu?
你喜欢什么发型?Nǐ xǐhuān shénme fǎxíng?Bạn mê say kiểu tóc nào?
你觉得这个长度合适吗?Nǐ juédé zhège chángdù héshì ma?Bạn tất cả nghĩ rằng độ dài là phù hợp?
都被剪掉了。Dōu bèi jiǎn diàole.Tất cả phần đông bị cắt.
你还在吹吗?Nǐ hái zài chuī ma?Bạn vẫn thổi?
你看起来年轻多了。Nǐ kàn qǐlái niánqīng duōle.Bạn trông trẻ rộng nhiều.
你高兴吗?Nǐ gāoxìng ma?Bạn có chấp thuận không?
你想卷头发吗?Nǐ xiǎng juǎn tóufǎ ma?Bạn vẫn muốn uốn tóc không?
我觉得你更漂亮。Wǒ juédé nǐ gèng piàoliang.Tôi suy nghĩ bạn có vẻ đẹp hơn.
一般不利于烫头。Yībān bù lìyú tàng tóu.Nó hay không xuất sắc cho việc ủi đầu.
你想成为什么样的人?Nǐ xiǎng chéngwéi shénme yàng de rén?Bạn mong muốn trở thành gì?
想要不一样的法式风格?Xiǎng yào bù yīyàng de fàshì fēnggé?Bạn muốn một phong thái Pháp khác biệt?
你想染什么颜色的头发?Nǐ xiǎng rǎn shénme yánsè de tóufǎ?Bạn ước ao nhuộm tóc color gì?
去吹风机。Qù chuīfēngjī.Đi mang đến máy sấy tóc.
下次要预约吗?Xià cì yào yùyuē ma?Bạn có muốn hẹn lần sau không?
我可以为你刮胡子吗?Wǒ kěyǐ wéi nǐ guā húzi ma?Tôi có thể cạo râu cho mình được không?
请把你的头转向右边。Qǐng bǎ nǐ de tóu zhuàn xiàng yòubiān.Vui lòng xoay đầu sang bên phải.
向下看。Xiàng xià kàn.Nhìn xuống.
不要动。Bùyào dòng.đừng di chuyển.
你已经等了很长时间了。Nǐ yǐjīng děngle hěn cháng shíjiānle.Bạn đã chờ đợi trong một thời gian dài.
 怎么剪? Zěnme jiǎn? Làm vắt nào nhằm cắt?

Hội thoại tiếp xúc tại tiệm giảm tóc

A:小姐,你是要洗头还是要剪头发?Xiǎojiě, nǐ shì yào xǐ tóu háishì yào jiǎn tóufǎ? Cô ơi, cô ao ước gội đầu hay cắt tóc?

B:我要剪头发。Wǒ yào jiǎn tóufǎ. Tôi muốn cắt tóc.

A:你要不要削薄一些?Nǐ yào bùyào xiāo báo yīxiē? Cô ao ước cắt mỏng dính một chút không?

B:好的,削薄一些也可以。Hǎo de, xiāo báo yīxiē yě kěyǐ. Ừ, cắt mỏng tanh một chút cũng được.

A:你看这样剪好吗?Nǐ kàn zhèyàng jiǎn hǎo ma? Cô coi cắt như thế này được chưa?

B:这样行了,别太短了。Zhèyàng xíngle, bié tài duǎnle. Giảm như này được rồi, đừng giảm ngắn nữa.

A:你要不要烫头发?Nǐ yào bùyào tàng tóufǎ? Cô gồm là tóc không?

B:不用。Bùyòng. Không bắt buộc đâu.

A:你喜欢哪种发型?Nǐ xǐhuān nǎ zhǒng fǎxíng? Cô ưa thích kiểu tóc gì?

B:你建议给我。Nǐ jiànyì gěi wǒ.Cháu support giúp cô.

A:这种发型不错,既美观又大方。Zhè zhǒng fǎxíng bùcuò, jì měiguān yòu dàfāng. Phong cách tóc này sẽ không tồi, vừa đẹp vừa hiện tại tại.

B:好的,按照这种发型吧。Hǎo de, ànzhào zhè zhǒng fǎxíng ba.Ừ, cắt theo phong cách này đi.

A:理发好,帮我染头发。 Lǐfǎ hǎo, bāng wǒ rǎn tóufǎ.Cháu cắt tóc mang đến cô hoàn thành rồi nhuộm cho cô nhé.

Xem thêm: 10+ kiểu tóc nữ 10 tuổi - top 10 kiểu tóc layer cho bé gái cực xinh xắn

B:你的头发要染成什么颜色?Nǐ de tóufǎ yào rǎn chéng shénme yánsè? Cô nhuộm tóc màu gì?

A:我要把头发染成黑色。 Wǒ yào bǎ tóufǎ rǎn chéng hēisè. Cô muốn nhuộm thành màu đen.

B:洒点儿香水好吗? Sǎ diǎn er xiāngshuǐ hǎo ma?
Cô xoa một ít dầu thơm nhé.

A:好的。Hǎo de. Ừ, được.

B:请给我一面镜子。Qǐng gěi wǒ yīmiàn jìngzi. Lấy mang lại cô một cái gương.

A:你瞧怎么样?Nǐ qiáo zěnme yàng? Cô nhìn xem như này được chưa?

B:好的,谢谢你。Hǎo de, xièxiè nǐ. Được rồi, cảm ơn cháu.

A:没问题。Méi wèntí. Không tồn tại gì ạ.

B:小妹,我总共多少钱?Xiǎo mèi, wǒ zǒnggòng duōshǎo qián? con cháu ơi, của cô hết bao tiền?

A:你总共530.000块。Nǐ zǒnggòng 530.000 Kuài. Của cô tổng số là 530.000 nghìn.

B:给你钱,剩下的钱,不用退给我,请你收下吧。 Gěi nǐ qián, shèng xià de qián, bùyòng tuì gěi wǒ, qǐng nǐ shōu xià ba. Cô gửi tiền, tiền vượt không cần trả lại, cháu cứ ráng đi.

A:谢谢你。Xièxiè nǐ. Cảm ơn cô.

B:不用谢。 Bùyòng xiè. Không bắt buộc cảm ơn.Học tự vựng giờ đồng hồ Trung về hiệu giảm tóc

理发店 Lǐfǎdiàn Hiệu giảm tóc

理发推子 Lǐfà tuīzi chiếc tông đơ

修面 Xiūmiàn Cạo mặt

修胡子 Xiūhúzi Cạp râu

修剪、剪发 Xiūjiǎn, jiǎnfà cắt sửa

理发 Lǐfà giảm tóc

头发剪到齐根 Tóufà jiǎn dào qígēn giảm tóc liền kề tới chân tóc

梳理 Shūlǐ Chải tóc

剃刀 Tìdāo Dao cạo

电动剃刀 Diàndòng tìdāo Dao cạo râu điện

发油 Fàyóu Dầu chải tóc

洗发剂、洗发液Xǐfàjì, xǐfàyè Dầu gội đầu

焗油膏 Júyóugāo Dầu hấp

卷发液 Juǎnfàyè Dầu uốn tóc

护发素 Hùfàsù Dầu xả

理发工具 Lǐfà gōngjù hiện tượng cắt tóc

卷发器、卷发杠子Juǎnfàqì, juǎnfà gàngzi nguyên tắc uốn tóc

蓬乱的头发 Péngluàn de tóufà Đầu tóc rối bù

使)剪成刘海式(Shǐ) jiǎnchéng liúhǎishì cắt tóc mái

辫梢 Biànshāo Đuôi sam

发行轮廓 Fāxíng lúnkuò Đường viền tóc

发型啫哩、发胶Fǎxíng zélǐ, fàjiāo gel tạo thành kiểu tóc

卷发垫纸 Juǎnfà diànzhǐ Giấy uốn tóc

洗发 Xǐfà Gội đầu

油洗 Yóuxǐ Gội đầu bằng dầu gội

干洗 Gānxǐ Gội khô

镜子 Jìngzi Gương

美发厅 Měifàtīng Hiệu cắt tóc làm đầu

秃顶 Tūdǐng Hói đỉnh đầu

剃须膏 Tìxūgāo Kem cạo râu

喷发定形剂 Pēnfà dìngxíngjì Keo, mouse, gel

剪刀 Jiǎndāo Kéo

削发剪 Xiāofàjiǎn Kéo tỉa tóc

大包头 Dàbāotóu Khăn trùm đầu lớn

发式 Fàshì thứ hạng tóc

马尾辫发型 Mǎwěibiàn faxing vẻ bên ngoài tóc đuôi ngựa

平顶头发式 Píngdǐng tóufàshì đẳng cấp tóc cụp cua, hình trạng tóc giảm sát

波浪式发型 Bōlàngshì fàxíng loại tóc lượn sóng

平直式发型 Píngzhíshì fàxíng đẳng cấp tóc thẳng

水烫波浪式 Shuǐtàng bōlàngshì phong cách tóc uốn ướt

花冠发式 Huāguàn fàshì hình dáng tóc vòng hoa nhóm đầu

高卷式发型 Gāojuǎnshì faxing vẻ bên ngoài tóc xoăn cao

鬈毛狗式发型 Quánmáogǒushì faxing hình dáng tóc xù

梳子 Shūzi Lược

细齿梳 Xìchǐshū Lược răng nhỏ

秀发 Xiùfà mái đầu đẹp

发网 Fàwǎng Mạng quấn tóc

面部按摩 Miànbù ànmó mas sa Mặt

吹风机 Chuīfēngjī máy sấy tóc

头发的一簇 Tóufà de yī tảo mớ tóc, Lọn tóc

一束头发 Yī shù tóufà Một lọn tóc

长胡子 Cháng húzi Râu dài

山羊胡子 Shānyáng húzi Râu dê

络腮胡子 Luòsāi húzi râu Quai nón

大胡子 Dà húzi Râu rậu

八字须 Bāzìxū Râu trê, râu chữ bát, ria con kiến

连鬓胡子 Liánbìn húzi Râu xồm

分缝 Fēnfèng Rẽ ngôi

边分缝 Biānfēnfèng rẽ ngôi bên

中分缝 Zhōngfēnfèng rẽ ngôi giữa

髭 Zī ria mép

发蜡 Fàlà sáp chải tóc

吹风 Chuīfēng sấy

水烫 Shuǐtàng sấy tóc ướt

整容 Zhěngróng sửa nhan sắc đẹp

修面人 Xiūmiànrén thợ cạo

理发业 Lǐfàyè Nghề cắt tóc

头发鬈曲的人 Tóufà cửa hàng qū de rén tín đồ tóc xoăn

发式师 Fàshìshī nhà tạo mẫu tóc

局部染发 Júbù rǎnfà Nhuộm một trong những phần tóc

染发 Rǎnfà Nhuộm tóc

剃须香液 Tìxū xiāngyè Nước thơm cạo râu

理发店旋转标志彩柱 Lǐfàdiàn xuánzhuǎn biāozhì cǎizhù Ống hiệu của thợ giảm tóc (cột có những vạch đỏ với trắng theo con đường xoắn ốc, sử dụng làm hải dương hiệu của thợ giảm tóc)

Chào các bạn, các bạn đã biết phương pháp giao tiếp tiếng Trung lúc đi Cắt tóc chưa nhỉ? từ bây giờ mình cùng chúng ta ôn lại từ vựng chủ đề cắt tóc này nhé.

*

1Hiệu giảm tócLǐfà diàn理发店
2bàn chải cạo râuXiū miàn shuā修面刷
3bàn chải phủi tócFā shuā发刷
4búi tóc trên đỉnh đầuDǐng jì顶髻
5búi tóc tròn (búi to)Yuán Fā jì圆发髻
6cái bím tócBiànzi辫子
7cái kẹp tócFā jiá发夹
8cái kẹp uốn nắn tócJuǎn
Fā qián
卷发钳
9cái tông đơLǐFā tuī zi理发推子
10cạo mặtXiū miàn修面
11cạp râuXiū húzi修胡子
12cắt sửaXiūjiǎn, jiǎn Fā修剪、剪发
13cắt tócLǐFà理发
14cắt tóc giáp tới chân tócTóu
Fā jiǎn dào qí gēn
头发剪到齐根
15chải tócShūlǐ梳理
16dao cạoTìdāo剃刀
17dao cạo râu điệnDiàndòng tìdāo电动剃刀
18dầu chải tócFā yóu发油
19dầu gội đầuXǐ Fā jì, xǐ Fā yè洗发剂、洗发液
20dầu hấpJúyóu gāo焗油膏
21dầu uốn nắn tócJuǎn
Fā yè
卷发液
22dầu xảHù fā sù护发素
23dụng thế cắt tócLǐFā gōngjù理发工具
24dụng nuốm uốn tócJuǎn
Fā qì, juǎn
Fā gàngzi
卷发器、卷发杠子
25đầu tóc rối bùPéngluàn de tóu
蓬乱的头发
26cắt tóc mái(Shǐ) jiǎn chéng liúhǎi shì(使)剪成刘海式
27đuôi samBiàn shāo辫梢
28đường viền tócFāxíng lúnkuò发行轮廓
29gel chế tạo kiểu tócFāxíng zhě lī, fàjiāo发型啫哩、发胶
30giấy uốn tócJuǎn
Fā diàn zhǐ
卷发垫纸
31gội đầuXǐ Fā洗发
32gội đầu bằng dầu gộiYóu xǐ油洗
33gội khôGānxǐ干洗
34gươngJìngzi镜子
35hiệu giảm tóc có tác dụng đầuMěi
Fā tīng
美发厅
36hói đỉnh đầuTūdǐng秃顶
37kem cạo râuTì xū gāo剃须膏
38keo, mouse, gelPēn Fā dìngxíng jì喷发定形剂
39kéoJiǎndāo剪刀
40kéo tỉa tócXuè
Fā jiǎn
削发剪
41khăn quấn đầu lớnDà bāotóu大包头
42kiểu tócFā shì发式
43kiểu tóc đuôi ngựaMǎwěi biàn Fāxíng马尾辫发型
44kiểu tóc cụp cua, vẻ bên ngoài tóc cắt sátPíng dǐng tóu
Fā shì
平顶头发式
45kiểu tóc lượn sóngBōlàng shì Fāxíng波浪式发型
46kiểu tóc thẳngPíng zhí shì Fāxíng平直式发型
47kiểu tóc uốn ướtShuǐ tàng bōlàng shì水烫波浪式
48kiểu tóc vòng hoa team đầuHuāguān Fā shì花冠发式
49kiểu tóc xoăn caoGāo juǎn shì Fāxíng高卷式发型
50kiểu tóc xùQuán máo gǒu shì Fāxíng鬈毛狗式发型
51lượcShūzi梳子
52lược răng nhỏXì chǐ shū细齿梳
53mái tóc đẹpXiù fà秀发
54mạng quấn tócFā wǎng发网
55massage mặtMiànbù ànmó面部按摩
56máy sấy tócChuīfēngjī吹风机
57mớ tóc, lọn tócTóu
Fā de yī cù
头发的一簇
58một lọn tócYī shù tóu
一束头发
59nghề giảm tócLǐFā yè理发业
60người tóc xoănTóu
Fā quán qū de rén
头发鬈曲的人
61nhà tạo thành mẫu tócFā shì shī发式师
62nhuộm một trong những phần tócJúbù rǎn
局部染发
63nhuộm tócRǎn
染发
64nước thơm cạo râuTì xū xiāng yè剃须香液
65ống hiệu của thợ cắt tóc (cột có những vạch đỏ với trắng theo con đường xoắn ốc, sử dụng làm biển khơi hiệu của thợ cắt tóc)LǐFā diàn xuánzhuǎn biāozhì cǎi理发店旋转标志彩
66râu, râu ở hai bên mang taiRán
67râu dàiCháng húzi长胡子
68râu dêShānyáng húzi山羊胡子
69râu quai nónLuòsāi húzi络腮胡子
70râu rậmDà húzi大胡子
71râu trê, râu chữ bát, ria con kiếnBāzì xū八字须
72râu xồmLián bìn húzi连鬓胡子
73rẽ ngôiFēn fèng分缝
74rẽ ngôi bênBiān fēn fèng边分缝
75rẽ ngôi giữaZhōng fēn fèng中分缝
76ria mép
77sáp chải tócFàlà发蜡
78sấyChuīfēng吹风
79sấy tóc ướtShuǐ tàng水烫
80sửa sắc đẹpZhěngróng整容
81thợ cạoXiū miàn rén修面人
82thợ cắt tócLǐFā shī理发师
83thuốc thẩm mỹ tócMěi
Fā jì
美发剂
84thuốc mọc tócShēng Fā jì生发剂
85thuốc nhuộm tócRǎn
Fā jì
染发剂
86tỉa thưa tóc, tỉa mỏng mảnh tócBǎ tóu
Fā xiāo báo
把头发削薄
87tócTóu
头发
88tóc bạcBái fà白发
89tóc máiLiúhǎi er刘海儿
90tóc dày, tóc tua toCū Fā粗发
91tóc đen nhánhWūliàng de tóu
乌亮的头发
92tóc đuôi ngựaMǎwěi biàn马尾辫
93tóc giảJiǎFā假发
94tóc giả chùm của nữNǚzǐ xiǎo shù jiǎFā女子小束假发
95tóc giả làm bởi sợi lenMáoxiàn zhì de jiǎFā毛线制的假发
96tóc maiBìn jiǎo鬓脚
97tóc mảnh, tóc mềmXì fa细发
98tóc quăn queo trước tránQián’é juǎn
前额卷发
99tóc thềChuí fā垂发
100tóc thưaXīshū de tóu
稀疏的头发
101tóc xoănQuán Fā鬈发
102tóc xoăn theo kiểu xoắn ốcLuóxuán shì juǎn
螺旋式卷发
103uốn tócTàng
烫发
104uốn tóc bằng thuốcHuàxué tàng
化学烫发
105uốn tóc nguội (không sử dụng điện)Lěngtàng冷烫
106xà phòng cạo râuTì xū zào剃须皂
107xịt gôm, keoPēn jiāo喷胶

Xem phần giao tiếp:Nội dung này giới thiệu với bạn đọc những mẫu câu cũng giống như hội thoại tại tiệm giảm tóc.

Học tiếng Trung theo nhà đề: tại tiệm cắt tóc

1. Mẫu mã câu

小姐,我要理发。

Xiǎojiě, wǒ yào lǐfǎ.

Cô ơi, tôi mong mỏi cắt tóc.
现在人多,请稍等一会儿。

Xiànzài nhón nhén duō, qǐng shāo děng yīhuǐ’er.

Bây giờ đã đông tín đồ quá, anh đợi một chút nhé.
这位大哥,该你理了。

Zhè wèi dàgē, gāi nǐ lǐle.

Anh ơi, mang lại lượt anh rồi.
请你这边坐。

Qǐng nǐ zhè biān zuò.

Mời anh ngồi bên này.
你要理什么式样?

Nǐ yào lǐ shénme shìyàng?

Anh mong muốn cắt cầm cố nào?
清理照原样理。

Qīnglǐ zhào yuányàng lǐ.

Cứ cắt theo kiểu cũ đến tôi.
我看你剪得短一点。

Wǒ kàn nǐ jiǎn dé duǎn yīdiǎn.

Tôi thấy anh cần cắt ngắn lại hơn một chút.
请你别前的太多。

Qǐng nǐ bié qián de tài duō.

Đừng cắt vô số nhé.
你刮不刮脸?

Nǐ guā bù guāliǎn?

Anh có cạo phương diện không?
这次不刮了。

Zhè cì bù guāle.

Lần này không cạo mặt.
你刮胡子吗?

Nǐ guā húzi ma?

Anh gồm cạo râu không?
请稍微修一下就可以了。

Qǐng shāowéi xiū yīxià jiù kěyǐle.

Cạo đến tôi một chút là được rồi.
请给我修修上边的胡子。

Qǐng gěi wǒ xiū xiū shàngbian de húzi.

Giúp tôi cạo phần râu trên 1 chút.
洗头吗?

Xǐ tóu ma?

Có điện thoại tư vấn đầu không?
我昨天洗头了,今天不用洗头。

Wǒ zuótiān xǐ tóule, jīntiān bùyòng xǐ tóu.

Hôm qua tôi gội đầu rồi, bây giờ không phải gội.
要不要插油?

Yào bùyào chā yóu?

Có vuốt keo không?
不想插,吹干就行了。

Bùxiǎng chā, chuī đần độn jiùxíngle.

Không cần. Sấy khô là được rồi.
Những mẫu câu dễ dàng nhưng lại dễ dàng hoàn toàn có thể áp dụng vào thực tế, giúp tín đồ học trả toàn có thể áp dụng vào vượt trình tiếp xúc tiếng Trung của mình, tăng cường việc học tập tiếng Trung một cách hối hả và thuận lợi hơn khôn xiết nhiều.

小姐,你想要洗头还是要剪头发?

Xiǎojiě, nǐ xiǎng yào xǐ tóu háishì yào jiǎn tóufǎ?

Chào cô, cô ao ước gội đầu hay giảm tóc?
我要剪头发。

Wǒ yào jiǎn tóufǎ.

Tôi ý muốn cắt tóc.
你要不要削薄一些?

Nǐ yào bùyào xiāo báo yīxiē?

Cô vẫn muốn cắt mỏng mảnh hơn chút không?
好的,削薄一些也可以。

Hǎo de, xiāo báo yīxiē yě kěyǐ.

Cũng được, cắt mỏng mảnh hơn một chút.
你看这样剪好吗?

Nǐ kàn zhèyàng jiǎn hǎo ma?

Cô xem cắt như vậy này đã có chưa?
这样行了,别太短了。

Zhèyàng xíngle, bié tài duǎnle

Kiểu này được rồi, đừng ngắn quá.
你要不要烫头发?

Nǐ yào bùyào tàng tóufǎ?

Cô vẫn muốn là tóc không?
不用。

Bùyòng.

Không cần.
你喜哪种发型?

Nǐ xǐ nǎ zhǒng fǎxíng?

Cô đam mê kiểu tóc như thế nào?
你建议给我。

Nǐ jiànyì gěi wǒ.

Cô góp ý góp tôi đi.
这种发型不错,既美观又大方。

Zhè zhǒng fǎxíng bùcuò, jì měiguān yòu dàfāng.

Kiểu tóc này không tồi, vừa khít vừa hiện tại đại.
好的,按照这种发型吧。

Hǎo de, ànzhào zhè zhǒng fǎxíng ba.

Được đấy, cắt theo phong cách này đi.
理发好,帮我染头发。

Lǐfǎ hǎo, bāng wǒ rǎn tóufǎ.

Cắt tóc hoàn thành rồi thì nhuộm tóc mang đến tôi nhé.
你的头发要染成什么颜色?

Nǐ de tóufǎ yào rǎn chéng shénme yánsè?

Anh muốn nhuộm tóc color gì?
我要把头发染成黑色。

Wǒ yào bǎ tóufǎ rǎn chéng hēisè.

Tôi mong nhuộm color đen.
洒点香水好吗?

Sǎ diǎn xiāngshuǐ hǎo ma?

Bôi dầu thơm nhé.
好的。

Hǎo de.

Được.
请给我一面镜子。

Qǐng gěi wǒ yīmiàn jìngzi.

Đưa mang đến tôi gương nhằm tôi xem.
你瞧怎么样?

Nǐ qiáo zěnme yàng?

Cô thấy cụ nào.
好的,谢谢你。

Hǎo de, xièxiè nǐ.

Được rồi, cảm ơn chị.
没问题。

Méi wèntí.

Không tất cả gì.
小妹,我总共多少钱?

Xiǎo mèi, wǒ zǒnggòng duōshǎo qián?

Chị ơi, tôi hết bao nhiêu tiền?
你总共530.000块。

Nǐ zǒnggòng 530.000 Kuài.

Của chị tổng cộng hết 530.000 đồng.
给你钱,剩下的钱不用退给我,请你收下吧。

Gěi nǐ qián, shèng xià de qián bùyòng tuì gěi wǒ, qǐng nǐ shōu xià ba.

Tiền đây, tiền thừa cô không phải trả lại, cứ giữ lấy.
谢谢你。

Xièxiè nǐ.

Cảm ơn chị.
不用谢。

Bùyòng xiè.

Không phải cảm ơn.
→ tìm hiểu thêm sách tự vựng giờ đồng hồ Trung cực tốt dành cho những người mới học

Bản quyền ở trong về: Trung chổ chính giữa tiếng Trung toctredep.com
Vui lòng không copy khi chưa được sự chấp nhận của tác giả.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BÀI XEM NHIỀU

  • Tại sao tóc uốn bị xù do đâu? khắc phục như thế nào đúng cách?

  • Tại sao không Được chẻ tóc 5 5, có nên chải tóc sau khi tắm

  • Mặt vuông chữ điền cắt tóc kiểu gì cho đẹp và sang? 25+ kiểu tóc cho mặt vuông đẹp, hot năm 2023

  • Khuôn mặt kim cương Để tóc gì nữ mặt kim cương tôn lên vẻ Đẹp và sức hút

  • Giật mình 7 tác hại nếu Để tóc Ướt Đi ngủ có sao ko, Đi ngủ với mái tóc Ướt có hại cho sức khỏe không

  • Đang ốm cắt tóc có sao không, 4 thời điểm bố mẹ tuyệt đối đừng cắt tóc cho bé

  • Chưa xả tang cắt tóc có sao không ? những Điều kiêng kỵ nên biết!

  • Tóc mỏng nên cắt kiểu gì nữ? 32+ kiểu tóc cực xinh tóc mỏng thưa nên để kiểu gì nữ